Vårt direktpris: 45:- + porto
ISBN 978-91-633-6099-2
Finns också som ljudbok och e-bok.

Om en bok

Bibelvis handlar om den viktigaste boken i våra liv.

Vi var tonåringar när vi upptäckte att Bibeln är en annorlunda bok. Den tog tag i våra unga liv och den engagerade oss för något stort, något mycket större än vi från början kunde ana. Den lockade oss och den inspirerade oss att göra vårt mest avgörande val, att leva våra liv för Gud. Vi läste Bibeln ivrigt – och vi insåg att den också läste oss.

Vår upptäcktsresa i Bibeln pågår fortfarande, med oförminskad kraft och reslust. Guds ord är vår passion. Den passionen vill vi förmedla genom en bok som andas tro. Guds ord är vår glädje. Den glädjen vill vi dela med oss genom en bok som förmedlar hopp.

Bibelvis är en bok om kristet liv och lärjungaskap med Bibeln som utgångspunkt och grund. Den har en undervisande karaktär och är skriven för att stimulera både personligt och gemensamt bibelstudium. Samtidigt har den ett uppmuntrande innehåll som gör att den med fördel också kan användas som andaktsbok, enskilt och i grupp.

Bokens första del heter ”Växa med Bibeln” och består av 52 fristående texter med ett bibelord som utgångspunkt. Bokens andra del heter ”Idébank” och består av en resursguide till eget bibelstudium och personlig andakt. De två delarna är länkade till varandra med ömsesidiga hänvisningar. Varje text i del ett hänvisar till studieresurser och metodtips i del två. Varje praktiskt studieförslag i del två är kopplat till texter i del ett.

Idébanken hänvisar också vidare till många sajter på internet för fortsatt egen upptäcktsresa i bibelresursernas rika värld. Därför finns del två kostnadsfritt tillgänglig på vår hemsida, www.lor.se, med klickbara länkar till de föreslagna hemsidorna.

Välkommen till Bibelvis – om att växa och studera. Och framför allt, välkommen till den bok som har fascinerat en hel värld generation efter generation. Välkommen till Guds ord.

”Simon Petrus svarade: ’…Du har det eviga livets ord, och vi tror och vi förstår att du är Guds helige’” (Joh 6:68-69).

Lena och Otto


Om bokenInledning Innehåll Del 1 Textavsnitt 1 Textavsnitt 2 BIldgalleri Innehåll Del 2 Gratis pdf-böckerMP3-boke-bokBeställning