Vårt direktpris: 45:- + porto
ISBN 978-91-633-6099-2
Finns också som ljudbok och e-bok.

4 Det är jag

Men genast talade Jesus till dem och sade: "Lugn, det är jag. Var inte rädda." Matt 14:27

Lärjungarna gjorde åtskilliga erfarenheter av att det är ett äventyr att leva med Jesus. Matteus återger en händelse som var rejält dramatisk, och som dessutom är ovanligt stark i sin innebörd.

Upptakten var en ordinär avslutning av en intensiv dag. Jesus ville dra sig undan för att be, så han uppmanade lärjungarna att i förväg själva ta båten tillbaka till andra sidan Gennesarets sjö. Sjöresan gick trögt, eftersom de fick kämpa hårt mot motvind och vågor i mörkret.

Då inträffade det oväntade. Jesus kom ifatt dem, men inte i en båt utan gående på sjön. Men de befann sig i ett uttröttat tillstånd och drog helt fel slutsats av vad de såg. De trodde att det var en vålnad, en fantasisyn. Deras världsbild hade av naturliga skäl inte plats för tanken att någon skulle kunna förflytta sig så. Därför övergick det deras förmåga att fatta att det var Jesus. De blev så uppjagade att de skrek av rädsla.

Då urskiljde de hans röst, som under rådande omständigheter måste ha varit osedvanligt stark och tydlig, eftersom de faktiskt kunde höra honom. Och det han sa sammanfattade i ett enda, komprimerat uttryck hela Bibelns stora budskap om Gud. ”Det är jag”. 

Grekiskans ego eimi, ”jag, jag är”, visar att Jesus gjorde en tydlig anspelning på Guds namn, det som Mose fick veta när han kallades att befria Israels folk ur Egypten: ”Jag är den jag är. Säg dem att han som heter ’Jag är’ har sänt dig till dem” (2 Mos 3:14). Gud är den alltid varande Guden och den alltid närvarande Guden. 

Det var detta som hände på sjön den där laddade natten. Genom att på ett övernaturligt sätt befinna sig där, oberoende av mänskliga förutsättningar, bevisade Jesus sin gudomlighet. Han manifesterade att han därmed är höjd över allt jordiskt och Herre över allt skapat.

Jesus kom till lärjungarna just där de befann sig. Han behövde inte gå över sjön för sin egen skull. Han gjorde det för sina vänners skull. Han behövde inte lämna den himmelska härligheten för sin egen skull. Han gjorde det för människans skull. 

Berättelsen sammanfattar skickligt i en enda koncentrerad händelse hela Guds räddningsplan. I Jesus är Gud personligt närvarande hos människan. Just där hon är, i en mörk och hotfull tillvaro som till slut kommer att ta hennes liv om inget görs. Men Jesus gjorde det nödvändiga. Han kom. 

Det är just det som är det häpnadsväckande i berättelsen. Jesus steg i båten, som på sitt sätt är en bild av hela människans tillvaro i all dess bräcklighet. Och han var med dem där ända tills de nådde stranden. ”Vår herres nåd har överflödat, med tro och kärlek i Kristus Jesus”, skrev Paulus. ”Detta är ett ord att lita på och värt att helt ta till sig, Kristus Jesus har ju kommit till världen för att rädda syndare” (1 Tim 1:14-15). 

Äventyret med Jesus består i att allt är möjligt, även det vi uppfattar som oväntat. När vi förstår det, behöver vi inte längre bli förvånade över det han gör. 

Tryggheten i livet med Jesus består i att han alltid är närvarande i våra liv. När vi förstår det, behöver vi inte längre vara rädda för mörker, faror eller fantasisyner. 

Räddningen som Jesus erbjuder består i att han är den han är. När vi förstår det, behöver vi inte längre tveka i vår bekännelse. 

Berättelsens slut ger oss därför nyckeln till livet. ”Och de som var i båten föll ner för honom och sade: ’Du måste vara Guds son’” (Matt 14:33).

Växa med Bibeln
Bland det allra viktigaste vi kan studera i Bibeln är vem Jesus är. Detta personstudium är livslångt och oerhört berikande. Det är en grund för förståelsen av hela Bibeln, eftersom det är genom Jesus vi lär känna Gud.

Idébank: 1. Bibeln och jag, 14. Personstudium, 30. Evangeliesynops.


Om bokenInledning Innehåll Del 1 Textavsnitt 1 Textavsnitt 2 BIldgalleri Innehåll Del 2 Gratis pdf-böckerMP3-boke-bokBeställning