Vårt direktpris: 45:- + porto
ISBN 978-91-633-6099-2
Finns också som ljudbok och e-bok.

38  Var stilla

Var stilla inför Herren, vänta på honom.   Ps 37:7

Det fullständigt kryllar av förslag runt omkring oss på metoder att varva ner och få en stunds lindring i vår dagliga stress. Det har blivit en riktigt lukrativ affärsidé att erbjuda tekniker och tillfällen för inre ro. 

Redan för 3000 år sedan hade David detta behov helt klart för sig. Han gav ett utmärkt förslag, som dessutom har den stora fördelen att det inkluderar Gud. Precis som vår tids recept på sätt att hämta inre frid och styrka utmanar Davids förslag två av människans verkliga gissel i livet: högt tempo och mycket att göra.

Vi behöver verkligen ta tillbaka förmågan att vara stilla och återerövra tålamodet att vänta. Vårt bästa val är att göra det i personligt umgänge med Gud. Det är där vi både upprättar och upprätthåller en stabil grund för ett harmoniskt och gott liv.

När vi väljer att söka stillhet på detta sätt låter vi för en stund bara Gud ha tillträde till våra liv. Vi öppnar vårt innersta för Herren och bara Herren. Vi ger honom både möjlighet och tillfälle att vitalisera våra liv.  Vi är inför honom.

Det är inte helt lätt att ta tillbaka denna förmåga, som så lätt går förlorad för oss. Vi behöver aktivt avsätta tid och på ett planerat sätt ge Gud det utrymme som krävs för att vi ska komma till verklig ro. Det är först när vi tar oss denna tid, i praktiken skapar detta utrymme i vår vardag, som vi kan förvänta oss positiv och varaktig effekt.

Gud vill verkligen tala till oss. När vi är i avslappnad, stilla bön kan Guds Ande nå in i vårt inre. När vi i lugn och ro reflekterar över Guds ord kan han beröra oss på djupet. Vi ger honom det exklusiva utrymme som han rättmätigt bör ha i våra liv. Inget annat får tillträde för en stund.

Då växer vår personliga tid med Gud till att bli något mer än vila från ett högt tempo. Den blir också en förberedelsetid för det som väntar under veckan, dagen eller de närmaste timmarna. Vi blir rustade för livet samtidigt som vi återhämtar oss från det.

När vi går undan i ensamhet för att ta tid för Gud gör vi också en medveten prioritering. Vi visar att vi vägrar vara slavar under att-göra-stressen, att vi inte accepterar att våra liv dikteras utifrån. Vi höjer oss över kraven och placerar dem under behovet av en fungerande relation med Gud.

Då är vi redan på god väg att återerövra tålamodet, som så lätt glider oss ur händerna. Vi visar att förmågan att vänta inte är hopplöst förlorad. Vi återtar den, bygger upp den och låter den växa till förväntan. Den blir en naturlig del av vårt liv. Vi inväntar lugnt Guds tid och Guds handlande.

När vi stillar oss inför Gud visar vi också att vi har förstått det omöjliga i att splittra oss på allt möjligt samtidigt. Vi koncentrerar oss på det vi gör just nu. Redan den insikten är en viktig ingrediens i ett moget och hållbart liv.

Så ett klokt val när vi söker inre ro är att följa Davids råd. Lugna ner det höga tempot och var stilla inför Herren. Avvakta med en del av det som behöver göras och vänta på honom.

Det som är vackert växer ofta stilla.

Växa med Bibeln

Att regelbundet avsätta tid för personlig stillhet och andakt är en nyckel till ett gott liv. Det finns många sätt att göra det på. Det viktiga är att det blir just personlig egentid med Gud där både bön och bibelläsning finns med.

Idébank: 1. Bibeln och jag, 26. Personlig andakt. 


Om bokenInledning Innehåll Del 1 Textavsnitt 1 Textavsnitt 2 BIldgalleri Innehåll Del 2 Gratis pdf-böckerMP3-boke-bokBeställning