Pris: 60:- + porto
ISBN 91-7195-246-2
Kvarvarande något begagnade exemplar

Ur kapitel 9: …utmaningen

Sänd av Gud

Johannes döparen var mycket kontroversiell för sin samtid. Han var radikal, tydlig och starkt profilerad som person. Han utvecklade en mycket stark medvetenhet om vem han var, vilket uppdrag han hade, och vem han representerade. Han utförde kompromisslöst det han var kallad till, och hans livsöde är en riktig rysare, som ger kalla kårar utefter ryggraden.1 Evangelieförfattaren Johannes presenterar honom rakt på sak utan några utsvävningar: ”Det kom en man som var sänd av Gud, hans namn var Johannes.”2

Nyckeln till hela Johannes gärning var att han var sänd av Gud, och var medveten om det. Det är också nyckeln till vår gärning för Gud. I vår tjänst för honom, får det aldrig råda något tvivel om vem som ligger bakom våra liv och det vi gör. Detta att vara sänd av Gud är en central poäng i bearbetningen av kallelsefrågan. Samspelet har alltså två aktiva parter, Gud och jag.

Ett illustrativt exempel på det är Jesajas återgivning av hur han kallades av Herren till att bli profet. Efter en hänförande beskrivning av Herrens härlighet, berättar Jesaja: ”Och jag hörde Herren tala, och han sade: ‘Vem skall jag sända, och vem vill vara vår budbärare?’ Och jag sade: ‘Se, här är jag, sänd mig.’.”3 Initiativet är alltså tvåfaldigt. Gud sänder, och jag går. Utan Guds tilltal, ingen sändning. Utan mitt gensvar, ingen effekt.

Om kallelsemedvetenheten vacklar, är risken att också lyhördheten för Guds sändande tilltal vacklar. Om lyhördheten för Gud är dåligt utvecklad, lär rörelsen få svårt för att komma igång ut i de uppdrag han ger. Det gäller med andra ord att börja i rätt ände.

Kallelseprincip
Det är viktigt att vara lyhörd
för Guds sändande tilltal.

Detta är en intressant och nödvändig vinkling av hela kallelseresonemanget. Det är uppenbart att Gud har en tydlig, gemensam uppgift för alla sina lärjungar: att vinna världen. Det finns ingen tvekan i det stora missionsuppdraget. ”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er”, sa Jesus med den myndighet, som bara finns hos den som äger all makt i himlen och på jorden.4 Detta är vad vi är sända ut att göra, detta är den primära uppgiften för Guds folk på jorden. Vi är med andra ord alla insatta i ett mycket större perspektiv än det personliga, nämligen församlingens universella missionsuppdrag. Vi får aldrig tillåta detta fokus att försvinna ur våra liv.

Det är också tydligt genom Bibelns berättelser att Gud sänder enskilda människor, att han ibland ger specifika, personligt relaterade missionsuppdrag utöver det generella, som alltid gäller. Ett exempel på det är när Filippos av en ängel fick uppmaningen att gå ut på vägen mellan Jerusalem och Gaza, vilket han också omedelbart gjorde. Där blev han mycket påtagligt ledd till ett laddat möte med en man, som längtade efter att lära känna Gud.5 Därmed möts det personliga och det universella i det stora uppdraget att föra människor till Kristus. Det är sant både att jag är sänd och att vi är sända.

Kallelseprincip
Vi är alla sända att
vinna världen för Kristus.

Nyckeln till allt detta är överlåtelsen till Gud, det ödmjuka knäfallet under korset, vilket också den här bokens kallelseresonemang började med. Jag kommer sent att glömma majkvällen i folkhögskolans aula för några år sedan. Det var den sista nattvardsstunden för läsåret, och många var gripna av Guds Andes påtagliga närvaro. Innan vi avslutade gemenskapen för kvällen, stod vi alla upp, framför korset i fonden, och lät överlåtelselängtan ta formen av en sång, som om och om igen fyllde rummet: ”Här är jag inför ditt ansikte, här är jag till ditt förfogande. Jesus, jag längtar att få gå där du kan bruka mig.”

Den kvällen gjorde många en stark erfarenhet av Guds kallelse - och Guds sändning. I överlåtelsen till Jesus Kristus finns ursprunget till det som borde kunna sägas om var och en av oss: ”Det kom en kvinna som var sänd av Gud, hennes namn var ...”; ”Det kom en man som var sänd av Gud, hans namn var ...”. Det är vår utmanande kallelse.


1 Läs gärna om Johannes döparen i evangelierna, t ex i följande texter: Matt 3:1-12; Matt 11:1-15; Matt 14:1-12; Joh 1:19-36 och Joh 3:22-30.
2 Joh 1:6.
3 Jes 6:8.
4 Matt 28:18-20.
5 Apg 8:26-40.


InledningInnehållsförteckning Textavsnitt 1 Textavsnitt 2 Bildgalleri Studieguide till Kallelse och... befriat livBeställning