Sagolikt – om sagans förtrollande värld

OM SAGOR

Ett 18-sidigt material av Otto Rimås som kortfattat beskriver sagan som fenomen och konstart.

Laddas ner gratis.

Innehåll

1. På fantasins vingar
2. Sagans väsen
3. Folksagan som kulturbärare
4. Folksagans form, uppbyggnad och element
5. Sagans olika former
6. Sagan i samhällsdebatten
7. Sagan och berättarkonsten
Källor
Litteraturtips övrigt
Egna publicerade sagor

Sagolikt
Sagolikt – 3.3 MB