Vi ger efter hand ut alla våra böcker också som e-böcker. Här är förteckningen över våra e-böcker på svenska. Vill du se våra e-böcker på engelska, ryska och rumänska, klicka här.

Klicka på boktitlarna nedan om du vill köpa någon av dem. Du kommer då till missionsbokandeln Nya Musik i Jönköping, där du beställer boken direkt på hemsidan.

Du kan naturligtvis också köpa böckerna på alla nätbokhandlar där e-böcker säljs.

 

Tänkvärt – en fotobok, Rimås, Otto, ISBN 978-91-979708-1-5

Skönlandet, Rimås, Lena och Otto, ISBN 978-91-978716-9-3

Guld-smeden och andra sagor, Rimås, Otto, ISBN 978-91-978716-8-6

Händelsevis, Rimås, Lena  och Otto, ISBN 9789197871631

Veckovis, Rimås, Lena  och Otto, ISBN 9789197871648 

Bibelvis - om att växa och studera, Rimås, Lena  och Otto, ISBN 9789197871655

Empati - om att möta och hjälpa, Rimås, Lena  och Otto, ISBN 9789197871679

Herden, Rimås, Lena och Otto, ISBN 9789197871662

 

Om du vill se korta presentationer av böckerna på YouTube, klicka här.